Goldmand

Visitor:
Donate: imhumantechl
  ImHuman : Goldmand
 • New : อัพเดทคู่มือ CustomConfig : ตั้งค่า % Regen / ปุ่มโหมด Swap consume/ Swap หรือ Market

  การเข้าใช้งาน Action Monitor
 • 1. เข้าหน้าเว็บ http://imhumantech.com/immonitor
 • 2. ใส่ IP ของตัวเอง เช่น http://99.999.99.99:12345 กด Add
 • 3. คลิกที่รูปตา เพื่อเปิด-ปิดข้อมูล IP
  Config และ Action
  • ข้างล่างคำว่า Config และ Action จะบ่งบอกถึง
   วันหมดอายุ วันที่/เดือน ( เหลือเวลาที่เท่าไหร่ เดือน/วัน )
   ดังรูปภาพ : หมดอายุวันที่ 3 เดือน 4 ( เหลือเวลาอีก 26 วัน)
  • SaveConfig : บันทึกการตั้งค่า
  • Action PIN : รหัสผ่านที่ตั้งในไฟล์ id.txt สำหรับป้องกันคนอื่นสั่งการผ่าน Monitor
   (บันทึกได้โดยการกดรูปกล่อง)
  • ResetTime : ล้างข้อมูลการซื้อขายช่อง Daily
  • ClearPort : ล้างข้อมูลไอดีในไฟล์ id.txt เมื่อใส่ // หน้าบรรทัดที่ต้องการล้าง
   หรือลบบรรทัดนั้นทิ้ง และกด ClearPort จะมี Pop-up ขึ้นมา กดเพื่อยืนยัน
  • ระบบ MainStake : แสดงผลใน Action Monior ว่า Stake ไปเท่าไหร่และเหลือเท่าไหร่
   โดย ID หลักที่ใช้ต้องเป็น ID ของ Anchor Wallet


   ** ถ้าตั้งรหัสผ่านไว้ ต้องใส่ Action PIN ก่อน SaveConfig **

 • แสดงข้อมูลค่าเหรียญแต่ละเหรียญ GMM >GME >GMF > GMD (ฝั่งซ้าย Market / ฝั่งขวา Swap)
  เมื่อติดคำสาป ใน Monitor ตัวเลขจะเป็นสีม่วง เช่น ค่าเหรียญ GMF ตอนนี้ติดสาป (22.35.41) ตัวเลขด้านหลังคือเวลาที่จะหมดสาป

   แสดงผลเวลาติด Curse ใน Monitor เนื่องจาก Curse Time ไม่เท่ากันในแต่ละ Account

  ฟังก์ชั่นของบอท
  • AutoMine : ขุดอัตโนมัติ
  • Stack Token : รอบการซื้อ/ขาย ทรัพยากร
  • AutoBuy : ซื้อเหรียญอัตโนมัติก่อนเวลาขุด 1 นาที โดยจะซื้อมากกว่า 0.2 ซื้อให้พอขุด
  • Buy->Mine : ซื้อขุดขาย (ขุด > ขายทันที)
  • Mine->Buy : ขุดขายซื้อ ( ขุด > ขายทันที > ซื้อเหรียญรอขุดรอบหน้า)
  • AutoSell : ขายเหรียญอัตโนมัติหลังขุด ขาย 1 เหรียญที่ไม่ได้ใช้
  • AutoSellGMD : ขายเหรียญ GMD อัตโนมัติหลังขุด
  • SaveConfig : บันทึกการตั้งค่า (ต้องบันทึกทุกครั้งหลังเปลี่ยนการตั้งค่า)

  • Sell Best Price : ตั้งขายราคารับ
  • Sell Order : ตั้งตามราคาขาย
  • reOrder : ราคาห่างเกินราคาขาย จะยกเลิกคำสั่งขาย แล้วจะตั้งขายให้ใหม่ (สามารถตั้งค่าได้ว่ากี่ %)
  • สุ่มเพิ่มเวลา Delay(%) : ถ้าเวลาขุด 100 วินาที แล้วสั่งสุ่ม 3-20% มันจะสุ่มเวลาขุดระหว่าง 103 ถึง 120 วิ

   • Sell Best Price : บอทจะทำการขายให้เราทุกราคา ที่ราคาตั้งรับ ณ ตอนนั้น
   • Sell Order : บอทจะทำการตั้งราคาขายตามราคาที่คนอื่นๆได้ตั้งขายไว้
   • reOrder : ราคาห่างเกินราคาขาย จะยกเลิกคำสั่งขาย แล้วจะตั้งขายให้ใหม่
    (สามารถตั้งค่าได้ว่ากี่ %, แนะนำให้ตั้ง 1-5%
    ถ้าตั้งค่าต่ำเกินไป จะยกเลิกราคาที่ตั้งไว้แล้วก็จะตั้งราคาใหม่เรื่อยๆ จะทำให้เปลือง CPU

   • ยกตัวอย่าง ดังรูปภาพ
    ติ๊กเลือก Sell Order : reOrder 5%
    บอทตั้งราคาขายที่ 1.78999554
    จะยกเลิกเมื่อเกินกว่า 5% ที่ตั้งค่าไว้ 1.78999554 + 5% = 1.879495
    **วิธีนี้จะไม่เป็นการทุบฐานราคาเหรียญอีกต่อไป เพราะบอทจะแย่งขายในราคาที่สูงขึ้น   การแสดงผล
   • Version : Version ที่ใช้งานปัจจุบัน
   • Account : ID Wax wallet ของผู้ใช้งาน
   • Stake : จำนวนการ Stake Cpu /Net /Ram
   • Wax : จำนวน Wax ที่มีอยู่ในตัว
   • Mineral : จำนวน Mineral ที่มีอยู่ในเกม และในตัวทั้งหมด
   • Energy : จำนวน Energy ที่มีอยู่ในเกม และในตัวทั้งหมด
   • Food : จำนวน Food ที่มีอยู่ในเกม และในตัวทั้งหมด
   • Goldmand : จำนวน Goldmand ที่มีอยู่ในเกม และในตัวทั้งหมด
   • Delay : บอกเวลาสุ่มขุด และ (34/10) (34 คือ จำนวนรอบทั้งหมดที่ยังไม่ได้ขาย /10 คือ จำนวนรอบที่ Stack ดังรูปภาพ)
   • Chest : อุปกรณ์ที่มีในเกม


   • Status : สถานะการทำงาน
   • LastMine : เวลาขุดล่าสุด (ตัวเลขเป็นสีขาว)
   • NextMine : เวลาขุดครั้งต่อไป (ตัวเลขเป็นสีเขียว ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าผิดปกติ ดังรูปภาพ)
   • TotalTime : เวลาขุดทั้งหมด (ตัวเลขเป็นสีขาว)
   • Different : เมื่อกด ResetTime มันจะจำค่า Wax ตอนกดไว้ แล้วเทียบกับตอนปัจจุบัน
   • Daily : การประมาณค่าของรายได้ จากการคาดการณ์ของบอทที่เก็บข้อมูลมาจากการตั้งค่า AutoBuy AutoSell และขุดก่อน 1 ครั้ง


  • ช่อง Stamina : แสดงโหมดทำงาน Swap หรือ Market / แสดง Regen Mode และแสดงจำนวน stamina New
  • Custom Config
   • Custom Config : สำหรับคนที่อยากปรับการตั้งค่า
   • กด หน้า ID
   • ติ๊กเปิดโหมด Custom Config
   • สามารถตั้งค่า Consume ว่าอยากได้เท่าไหร่
    เช่น Mineral 10 Enery 20 Food 30
   • สามารถตั้งค่า MiningTime ปรับเวลาขุดเองได้ตามความต้องการ
    เช่น ตั้งค่า 35 นาที
   • สามารถตั้งค่า StopCurse เพื่อให้บอทหยุดขุดช่วงเวลาที่โดนสาป
   • สามารถตั้งค่า RechargeAmulet เพื่อให้บอทซ่อม Amulet
    เช่น ตั้งค่า 20 % (ถ้าไม่มี Amulet บอทจะไม่ได้เช็คค่าให้ ไม่ต้องแก้ไขอะไร)
   • สามารถตั้งค่า Refill Stamina เพื่อให้บอทเติม Stamina
   • เช่น Refill Stamina 20% Target 30% (สามารถตั้งค่าได้เอง 1-99% ,ถ้าตั้ง Refill 0 บอทจะไม่เติมให้)
    เมื่อ stamina ต่ำกว่า 20% แล้วไม่มี GMD เติม stamina จะทำการซื้อเหรียญ GMD ส่วนต่าง 30-20= 10%
   • สามารถตั้งค่า % Regen ให้เข้าสู่โหมด Regen และสามารถตั้งค่าว่าจะให้ขุดต่อตอนไหน New
   • (ตอน regen*10 ห้ามกดถอน ห้ามกดขุด ไม่งั้นมันจะกลับมาเป็น*1)
    เช่น Min 0% Target 0% Regen 60% refill: Min กับ Target (ต้องตั้ง Min Target เป็น 0 ทั้ง 2 ช่อง)
    เมื่อ stamina เหลือ 0 ก็จะเข้าสู่โหมด regen mode พอมี stamina 60% บอทก็จะกลับมาขุดให้
   • สามารถตั้งค่า Swap Consume เพื่อให้บอทแลกก่อนหรือขายก่อน New
   • ติ๊กเปิด เมื่อขุดเสร็จจะแลกเป็น Consume ก่อนขาย
    ติ๊กปิด จะขายทั้งหมดแล้วค่อยไป AutoBuy ก่อนขุด
    **ถ้าปิด AutoSell และตั้ง Swap Consume (จะแลกเหรียญไปใช้สำหรับขุดอย่างเดียว แต่ไม่ขายเหรียญทิ้ง)
   • สามารถตั้งค่า Swap หรือ Market เพื่อเปลี่ยนโหมดการขุด New
   • กดปุ่ม CustomConfig เพื่อบันทึกการตั้งค่า  การตั้งค่าเพิ่มเติม

  LineToken=
  Line_Mode=1, (0 ปิด, 1 เฉพาะ error, 2 error กับ การทำงาน)
  Line_Alert_Time=5
  Line_Check_Time=5
 • แนะนำให้ตั้ง Line_Mode=2 เพราะจะแจ้งเตือนหลังขุดกับตอนมีerror
 • แก้ไขใน id.txt โดยเอา // ออก ในหน้าบรรทัดที่เกี่ยวกับ line ด้วย
 • LineToken เข้าไปที่เว็บ https://notify-bot.line.me/en/

 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน Line Notify
 • แล้ว >LogIn ด้านขวาบน >กด Generate Token
 • เลือก 1-on-1 Chat
 • แล้วกด Generate token >เอารหัสใส่ LineToken=
 • พิมพ์คำว่า line ใน Console จอดำเพื่อทดสอบว่าโปรแกรมส่งข้อความได้ไหม
 • สำหรับ Mac รุ่น M1
  Farmers world: https://fw.imhumantech.com/mac
  Gold Mand: https://gm.imhumantech.com/mac
  สำหรับรุ่นต่ำกว่านั้น ต้องทดสอบใช้กับ Crossover จำลองเปิดโปรแกรม หรือใช้ Parallel จำลอง Windows เพื่อเปิดโปรแกรม